Krystynów - Cmentarz Komunalny (31-05-2017)
Odnalezione groby (przy pomocy GROBONET)
zdjęcia - GROBONET:
- Mendela Anna lat 72 +10.11.1979
- Mendela Stanisław lat 72 +20.05.1975
osoba istnieje w drzewie