Karniowice - Cmentarz Komunalny (31-05-2017)
Odnalezione groby (przy pomocy GROBONET)
zdjęcia - GROBONET:
- Mendela Franciszek lat 81 +16.11.1971
- Mendela Ludwika lat 67 +22.01.1964
osoba istnieje w drzewie